מאמרים

שבח גולדשמיט

שמאות מקרקעין | רכוש | חקלאית | ימית | אוירית

שמאות אווירית – הערכת נזקים בהובלה אווירית

שמאות אווירית היא מקצוע בעולם הביטוח שאמון על בקרה והערכת נזקים למטען שמשונע בתובלה אווירית. השמאי האווירי אחראי על שלושה תחומים מרכזיים שביניהם מניעה של גורמי סיכון, תיעוד מטעני התובלה ומצב הסחורה, וחקירת האירוע במקרים של נזקים ואובדן. במקרה של אירוע בו נגרם נזק לרכוש בהובלה אווירית, יהיה זה שמאי אווירי שיהווה את הגורם המקצועי האחראי לניהול, בקרה והערכת שווי הנזק.

מתי נולד תחום השמאות האווירית?

אמנת ורשה שנחתמה בשנת 1929 מסדירה סוגיות של נזקי גוף, כבודה ומטען בתעבורה אווירית. מטרתה העיקרית היא לאפשר התגבשות ואחידות בכללים בענף התעופה שמאפשרים איזונים ובלמים הולמים, וחלוקה נכונה יותר של האחריות בין המובילים, הנוסעים והמטען. אלה מושגים באמצעות הגבלת גובה הפיצויים שיכולים לקבל הנוסעים, והטלת אחריות גבוהה, אך לא בלעדית על המובילים האוויריים. עם השנים והתפתחותה של התעופה התפתחה גם האמנה וקמו נוספות לה, ולימים עודכנה האמנה המקורית.

שמאות אווירית בישראל

אמנת ורשה מייצגת מדינות רבות שחתמו עליה וישראל בכללותם. בשנת 1980 האמנה עוגנה במדינת ישראל וקיבלה תוקף חוקי. התיקונים שבוצעו באמנה לאורך השנים אומצו גם הם בחוק התובלה האווירית, התש"ם-1980, כך שעל פי החוק הישראלי, האחריות המוטלת על המוביל האווירי בגין נזק שנגרם למטען היא בהתאם לאמנה ובזמן ההובלה האווירית בלבד.

חוק התובלה האווירית

הובלה אווירית, אותו פרק זמן תחום שבמהלכו המוביל נושא באחריות, מוגבלת במקום ובזמן. הגדרה זו מתייחסת לתקופה שבמהלכה המטען מצוי בתוך שדה התעופה או בכלי הטיס, תחת השגחתו של המוביל.

תקופת ההתיישנות על החוק מחושבת מהמועד שבו היה אמור המטוס להגיע אל יעדו, או ממועד ההגעה בפועל. כמו כן, קבע בית המשפט כי תקופת ההתיישנות כפי שהיא מופיעה באמנה הינה אבסולוטית ולא ניתן לבצע בה שינויים בהתאם לחקיקה המקומית האמונה על ההתיישנות.

סעיף 29(1) מגביל את התקופה במהלכה ניתן לתבוע את המוביל לשנתיים בלבד מיום הגעת כלי הטיס ליעדו, ואילו סעיף 26 לאמנת ורשה מחייב התרעה בפני נזק שהתגלה מיד עם הגילוי, תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה ימים ממועד קבלתה של הכבודה, ושבעה ימים מקבלתם של הטובין. עוד מודגש בסעיף כי במקרה של איחור בהגשת המחאה מהמועדים שלעיל, תוגש זאת תוך פרק זמן שלא יעלה על ארבעה עשר ימים מהמועד בו הכבודה או הטובין הועמדו לרשותו.

שמאות אווירית בשבח גולדשמיט שמאים

המומחים שלנו כאן כדי לבצע בקרה ולהעריך את שווים של נזקים שונים ואובדן של סחורות במהלך ההובלה האווירית, על מנת לאפשר לכם לקבל את הפיצוי המקסימלי. לפרטים נוספים על שמאות אווירית וקבלת ייעוץ השאירו פרטים בטופס או צרו איתנו קשר בטלפון 04-8756370.