שמאות חקלאית

שבח גולדשמיט

שמאות מקרקעין | רכוש | חקלאית | ימית | אוירית

מתי פונים לשמאי חקלאות ?

מומלץ בכל מקרה הקשור ל:

אירוע / נזק חקלאי

אומדן גידולים חקלאיים,

הפקעת קרקע בתחום שטח חקלאי

הערכת מבנים חקלאים והכנסות חקלאיות

אירוע נזק חקלאי ( מכל סוג שהוא )?

גם אם יש לכם ביטוח פרטי, מומלץ לתעד ולכתוב את הפרטים במדויק עי שמאי מומחה מטעמכם,

בכדי שתוכלו לפעול בצורה האופטימלית מול חברות הביטוח .