שמאות אווירית

שבח גולדשמיט

שמאות מקרקעין | רכוש | חקלאית | ימית | אוירית

שמאי אווירי הינו הגורם המקצועי החשוב ביותר בעת אירוע נזק לרכוש ששונע באוויר.

כדאי ומומלץ לפנות לאיש מקצוע במשרדינו המתמחה בכך .

שמאי אווירי הוא בעל מקצוע בתחום הביטוח המתמחה בהערכת נזקי מטענים בהובלה אווירית.

הוא עוסק בשלושה היבטים עיקריים:

  1. מניעת נזקים בטרם היציאה למסע
  2. תיעוד מצבה של הסחורה
  3. עריכת בירור וחקירה במקרים של נזק או אובדן למטען.